vitamine-T-logo

Voor Werkgevers

Ik ben een van de eerste coaches in Nederland die gecertificeerd specialist Regie op Werkvermogen is. Werkvermogen wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (vitaliteit, vaardigheden, drijfveren en energie) en de eisen die aan het werk worden gesteld. Dit alles voor een duurzame inzetbaarheid van uw medewerker.

Vaak weten de meeste medewerkers niet waar ze nu écht goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Deze vragen houden vooral de hoger opgeleide 25 tot 40-jarige medewerker bezig. Vaak durven ze dit niet bespreekbaar te maken omdat ze bang zijn vervolgens met een been buiten te staan. Ze zijn bang zich kwetsbaar op te stellen met mogelijk baanverlies tot gevolg. Terwijl het juist zo belangrijk is om je talenten te kennen en deze zo optimaal mogelijk in te zetten. Het optimaal inzetten van talenten draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid.

Wil je dat je medewerker:

Wil je dat je medewerker:

gelukkiger wordt
zich prettig en tevreden voelt
veel meer energie krijgt
veel meer zelfvertrouwen krijgt
productiever wordt
jouw visitekaartje naar de buitenwereld wordt
je een goede werkgever vindt omdat je investeert in je medewerkers

Dan is het zinvol om aandacht te besteden aan het inzetten van het aanwezige talent. Vooral de millennials (geboren tussen 1980-2000) hechten hier veel waarden aan.
Voordelen van mijn programma's:

Voordelen van mijn programma's:

  • de prijs is een fractie van de prijs van een coachingstraject
  • je medewerker kan dit in eigen tijd doen zodat er geen kostbare werktijd verloren gaat
  • het gaat verder dan alleen het ontdekken van talenten. Men krijgt ook handvatten om ermee aan de slag te gaan.
  • kan gewenst verloop teweeg brengen
  • kan ongewenst verloop tegengaan doordat je aandacht schenkt aan de persoonlijke ontwikkeling
  • gemotiveerde medewerkers zijn weer goed voor je employer branding.


Burn-out 

Volgens het CBS kwam bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 voort uit omstandigheden op het werk. Een zieke medewerker kost gemiddeld al zo’n € 200 tot € 400 per dag.

Lees hier wat jij als werkgever preventief kunt doen met betrekking tot Burn-out.

Outplacement

Vaak wordt een outplacementtraject ingezet als de medewerker niet langer op dezelfde werkplek kan blijven. Het kan o.a. worden ingezet om medewerkers in beweging te krijgen of als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst.

Lees hier wat ik in het kader van outplacement voor jouw werknemer kan betekenen.

Mijn online programma’s en duurzame inzetbaarheid

In mijn online programma’s neem ik de medewerker als uitgangspunt en niet de organisatie. Het moet de medewerker zijn die gemotiveerd is om aan de slag te gaan. Onderzoek wijst uit dat het merendeel van de werknemers ook zelf de regie over hun persoonlijke ontwikkeling willen hebben. Hierdoor is men gemotiveerder en dit komt de duurzame inzetbaarheid ten goede.

Het gekozen online programma doorloopt je medewerker in een afgeschermde online omgeving. Mét of zonder professionele begeleiding.
Er is vanuit Vitamine T geen terugkoppeling aan de werkgever. Echter, de opdrachten dienen te worden gemaakt in een werkboek en zou, met goedkeuring van de medewerker, goed gebruikt kunnen worden in een 1-op-1 overleg tussen medewerker en leidinggevende.

Mijn programma's zijn alleen geschikt voor een werkgever die:

Mijn programma's zijn alleen geschikt voor een werkgever die:

wil investeren in zijn medewerkers
een hogere productiviteit wil
een lager ziekteverzuim wil
kosten op ziekteverzuim wil besparen
meer tevreden medewerkers op kantoor wil


Niet iedere medewerker zal hier behoefte aan hebben en dat is ook helemaal niet erg. De programma’s werken ook alleen als men er echt serieus en vol overgave mee aan de slag gaat.

Zieke medewerker en Eigenrisicodrager WGA

Als je medewerker na 104 weken in de WGA terecht komt, blijf je als werkgever nog steeds maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen. Je hebt er als werkgever dus een aanzienlijk belang bij om de WGA-instroom te beperken, maar ook om je (ex-)medewerker die een WGA-uitkering ontvangt zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Daar zijn beide partijen (financieel) bij gebaat. Mijn talentenprogramma kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat je (ex-)medewerker weer zo spoedig mogelijk aan het werk is? 

Zieke medewerkers gaan aan de slag om hun talenten te ontdekken en hoe ze deze, al dan niet in combinatie met de belastbaarheid, om kunnen zetten in werk. Dit met of zonder professionele begeleiding vanuit Vitamine T. De coach die deze trajecten begeleidt heeft jarenlange ervaring op o.a. het gebied van re-integratie.

Wil je investeren in je (ex-)medewerkers en dit programma aanbieden? Of gewoon meer informatie? Neem dan contact met me op.