vitamine-T-logo

Voorwaarden & Privacy

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s of een ander soort dienst afneemt en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met me op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Anja Zerrouk en mijn bedrijf Talentenbureau Vitamine T (gevestigd aan de Margarethadreef 10, 5046 GZ te Tilburg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66136555, en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een online programma bij me volgen of een traject bij me afnemen.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen.
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
 • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programmaonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest.
 • Indien je een programma hebt gekozen onder persoonlijke begeleiding, krijg je de mogelijkheid een door Vitamine T voorgestelde coach te kiezen.

Vergoeding en betaling

 • Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start.
 • Ik e-mail je de factuur.
 • Het annuleren van een online programma kan tot op het moment er nog geen toegang is gegeven tot de online leeromgeving. Zodra de klant inloggegevens heeft ontvangen en daarmee toegang heeft tot de online leeromgeving is annuleren niet meer mogelijk.
 • Ben je niet tevreden over het programma? Neem dan altijd eerst contact op via e-mail dan bekijken we samen welke oplossing mogelijk is.
 • Mijn BTW-nummer is 153195435B01

Aansprakelijkheid

 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Privacyverklaring

Vitamine T neemt de privacy van je persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van mijn tweewekelijkse Inspiratie en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen jouw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Bij de verwerking hou ik me aan de eisen die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om dit goed te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn dienst laat je bepaalde gegevens bij me achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan mij verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik deze gegevens voor de doelen die ik noem in deze privacyverklaring:

 • Naam en achternaam
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Beveiliging 

De opslag en verwerking van gegevens moet op en top beveiligd zijn, daarom is mijn website beveiligd met een SSL_certificaat. Daarnaast is de website voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software en plugins.

Reclame

Ik kan je, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Ik bied een nieuwsbrief Inspiratie aan, waarmee ik geïnteresseerden tips en inspiratie geef en informeer over mijn producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. 

Als je een contactformulier op de website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Ik publiceer je klantgegevens niet.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan om de privacyverklaring van die websites te lezen voordat je die websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Ik ben wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat mijn website op je harde schijf plaatst. Deze cookiemelding krijg je bij een bezoek aan mijn website automatisch te zien.

Sommige cookies zijn geplaatst om de website beter te laten functioneren zodat je in het programma ingelogd kunt blijven. Anderen cookies die geplaatst zijn, zijn niet noodzakelijk maar voor mij erg nuttig. Ik kan bijhouden wie er op mijn website is geweest en bijvoorbeeld het talentenprogramma heeft aangeschaft. Op deze persoon hoef ik mijn marketing niet meer te richten. 

Op mijn website van Talentenbureau Vitamine T gebruik ik:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Vitamine T gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
 • Trackingcookies. Via bijvoorbeeld Facebook kan ik conversies bijhouden, advertenties optimaliseren voor waardevolle acties en doelgroepen maken die ik opnieuw wil bereiken.

De cookie wordt pas geplaatst als je actief aangeeft hiermee akkoord te gaan.
Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser.

Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met me opnemen via info@vitamine-t.nl.