vitamine-T-logo

Competenties

Je hebt waarschijnlijk, net ik, na het afronden van het middelbaar onderwijs een gerichte vervolgopleiding gekozen. Hier ben je terecht gekomen in een periode van het opdoen van kennis en vaardigheden om je klaar te stomen voor een betreffende functie: een functie die je zonder bepaalde (basis) competenties niet naar behoren uit kunt oefenen.

Het verschil

Het hebben van talent staat los van je reeds verworven competenties. Je talent komt wel om de hoek kijken als jouw sterk ontwikkelde patronen op een bepaald gebied samenhangen met de competenties die worden gevraagd voor die betreffende functie en ook de omgeving waarin je de functie uitoefent. De competenties de nodig zijn voor de functie van HR adviseur zijn overal ongeveer gelijk, maar de context waarbinnen je je functie uitoefent kan het verschil maken. Een HR adviseur binnen een gemeente kan je veel beter passen dan dezelfde functie in een erg commercieel bedrijf. Ook vrijheden die je binnen een functie hebt, kunnen voor jou juist het verschil maken.

Naast je talenten, iets wat vaak aangeboren is, heb je dus ook competenties. De Vlaamse overheid heeft in 2009 een talentenwerkboek gemaakt en beschrijft daarin de volgende verschillen:

Competentie

Talent

Gekoppeld aan organisatie/werk

Niet alleen gekoppeld aan werk, maar ook privésituaties

Aangeleerd

Aangeboren

Verbonden met wat hoort

Verbonden met je hart

Moet onderhouden worden

Blijft altijd bij je

Noodzakelijk om prestaties te halen

Noodzakelijk om het verschil te maken

Met enige aanleg kun je dit leren

Door je natuurlijke aanleg doe je dingen die eruit springen