vitamine-T-logo

Burn-out

De burn-out

De burn-out is inmiddels beroepsziekte nummer 1. Het aantal medewerkers met een burn-out neemt alleen nog maar toe. De burn-out is een stressgerelateerde stoornis. Ook genetische aanleg en karakter spelen een rol. 

Een burn-out treedt op in periode(s) van extreme stress of levensingrijpende gebeurtenissen. Ook als je medewerker haast nooit kan doen waar hij goed in is en uitsluitend datgene moet doen waar hij niet goed in is, kan leiden tot een burn-out.

Eigenschappen burn-out

De eigenschappen die je kwetsbaarder maken voor stress zijn onder andere:

 • perfectionisme
 • ambitie
 • competitie
 • prestatiegericht
 • moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
 • grote betrokkenheid in het gezin of werk

Deze eigenschappen zijn dus voor een deel bepaald door het karakter. Maar kunnen voor een groot deel ook bepaald worden door ervaringen en vaardigheden. Dit is goed nieuws want dat betekent dat je medewerker er zelf iets aan kan doen om zijn of haar draagkracht te verbeteren.

Zelf in de hand

Als werkgever wil je dat je medewerker goed in zijn vel zit om zo optimaal te kunnen functioneren. Het werken aan dingen waar je goed in bent en die je werkelijk leuk vindt, zorgt voor bevlogenheid. En dat leidt niet alleen tot een kleinere kans op stress of een burn-out, maar uiteindelijk ook tot betere prestaties. 

Werken vanuit je talent wordt dan ook steeds belangrijker, zeker nu. Als ervaren HR-adviseur heb ik dit meer dan eens van de zijlijn meegemaakt. Mensen die niet vanuit hun talent werken. De eerste signalen van een burn-out zijn er maar worden niet als zodanig gezien door de persoon in kwestie. Wacht niet tot ze het gesprek aanvragen waarin ze aangeven dat het eigenlijk niet meer gaat. Voorkomen is nog altijd beter (en goedkoper) dan genezen. 

Wat de meeste medewerkers niet in de gaten hebben, is dat ze een burn-out zelf ook deels in de hand hebben. Door je medewerker inzicht te laten krijgen in zichzelf, krijgen ze de regie terug over hun leven. Ze leren bepalen wat goed voor ze is en wat juist niet. Op basis daarvan kunnen ze een keuze maken (om er ‘ja’ of ‘nee’ tegen te zeggen). Kortom; is het energieverhoger of juist een energieverlager. Ook hier staan we in het programma bij stil. 

Rode draad

Ik ben begin van dit jaar begonnen met het plaatsen van gastblogs op mijn website. Ook daar merk ik dat het thema ‘burn-out’ vaak voorkomt. Waarom moet er een ingrijpende gebeurtenis aan veranderingen ten grondslag liggen, terwijl dit niet nodig is. 

In het kader van dit ‘voorkomen is beter dan genezen’ heb ik dan ook mijn online programma ‘Inzicht in jezelf’ gemaakt. Alles wetenschappelijk onderbouwt. Ik hoef jou als werkgever niet uit te leggen wat een zieke medewerker kost natuurlijk. Daarbij komt dat je medewerker een schadevergoeding kan claimen als de schuld van de burn-out bij de werkgever ligt.

Programma Inzicht in Jezelf (v.a. € 247 excl. BTW)

In dit laagdrempelig online programma gaat je medewerker (al dan niet onder professionele begeleiding) op zoek naar meer inzicht in zichzelf. Hij krijgt inzicht in hetgeen hem (of haar) uniek maakt (energieverhogers, talenten, kwaliteiten, motieven etc.) maar ook inzicht in hoe gedachten werken en overtuigingen ontstaan. Hij leert hoe hij zichzelf kan afstemmen op succes zodat gestelde doelen behaald gaan worden. Aan het eind van dit programma weet je medewerker dat hij zelf richting kan geven aan zijn leven en uit die slachtofferrol komt.

Hoe zijn de modules opgebouwd:

Module 1

Wat maakt jou uniek
 • les 1 Inzicht in je energie
 • les 2 Inzicht in je talenten
 • les 3 Inzicht in je kernkwaliteiten
 • les 4 Inzicht in je persoonlijke waarden en motieven
 • les 5 Inzicht in je flow

Module 2

Hoe transformeer je jezelf
 • les 6 Inzicht in je mindset
 • les 7 Inzicht in je innerlijke criticus
 • les 8 Inzicht in je belemmerende overtuigingen
 • les 9 Inzicht in het afstemmen op succes

Bore-out

Wist je dat naar verwachting 15% van de actieve bevolking met een kantoorbaan een bore-out heeft? Een bore-out is kort gezegd: ziek worden van verveling. Een bore-out ontstaat door te weinig prikkels en uitdaging en is, net als een burn-out, een stressgerelateerde aandoening. Verveling in het werk heeft zelfs een negatieve uitwerking op het zelfvertrouwen van je werknemer. Hij voelt zich iedere dag opnieuw waardeloos, gewoonweg omdat er niets uit zijn handen komt. Ook hier is het programma perfect voor in te zetten.

Meer weten? Bel me op 013-2113789 of mail naar anja@vitamine-t.nl