vitamine-T-logo

De behoeftepiramide van Maslow

Maslow

Een bekende theorie over motivatie, is de zogenoemde behoeftepiramide van Maslow. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie streeft de mens pas naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie ligt nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn.

behoeftepiramide

  1. De eerste fase bestaat uit organische en lichamelijke behoeftes, hierbij moet je denken aan voedsel maar ook aan zaken als seks.
  2. De tweede fase gaat over de behoefte naar lichamelijke veiligheid en zekerheid. De mens verenigt zich in een groep om zo zichzelf te verdedigen tegen andere soorten. Tegenwoordig valt hier ook de veiligheid van het hebben van een baan en een onderdak bij.
  3. De derde fase beschrijft de behoefte aan saamhorigheid, liefde, vriendschap en positieve relaties.
  4. De vierde fase omvat de behoeftes aan waardering, zelfrespect en erkenning. Al deze behoeftes zijn te koppelen aan het wederzijds respect wat je krijgt in een groep.
  5. De allerlaatste fase van behoeftes is simpelweg de behoefte aan zelfverwerkelijking. Dit wil zeggen dat elk mens als laatste behoefte zichzelf wil ontwikkelen tot een uniek mens met een unieke persoonlijkheid.

Stel je hebt met vrienden afgesproken in de stad. Dat is een sociale behoefte. Maar onderweg twijfel je of je de deur op slot hebt gedaan. Je gaat terug om het te controleren. De behoefte aan veiligheid komt voor de behoefte aan sociaal contact. Thuisgekomen blijkt natuurlijk dat de deur gewoon op slot zit. Nu je toch thuis bent, kun je misschien ook nog snel even naar het toilet, dat is de lichamelijke behoefte.

Wat je motiveert ligt dus aan je behoefte die je op dat moment hebt.

Alles mogelijk

Jij hebt het misschien zelf ook meegemaakt, maar een jaar of acht geleden leek het of alles kon. Er was een schaarste op de arbeidsmarkt en bedrijven wilde je graag hebben. Je solliciteerde, werd aangenomen en kreeg nog een behoorlijk salaris ook. Maar toch kom je nu tot de conclusie dat je iets mist. Je probeert krampachtig de verwachtingen van een ander waar te maken, maar mist de waardering en erkenning. Deze behoefte is nog niet voldaan. Je rolde ergens in en dat was misschien niet de eerstvolgende logische stap.

Je hoort ook wel eens verhalen van bekende mensen die aan lager wal zijn geraakt door bijvoorbeeld drugs. Ik vraag me dan wel eens af hoe dat komt. Die mensen hebben heel wat bereikt en hebben vaak ontzettend veel geld (gehad), maar toch missen ze iets. Vooral jonge kindsterren hebben daar last van. Zij zijn op jonge leeftijd ineens beroemd en rijk, maar er is bijvoorbeeld niet aan de behoefte van sociaal contact voldaan. Zij hebben een batterij aan mensen om zich heen en iedereen die zogenaamd sociaal contact wil, doet dat om wellicht de verkeerde redenen.

Afhankelijk van waar je je in de piramide bevindt, heb je dus een bepaalde behoefte. Deze behoefte kan een grote rol spelen in de motivatie om te gaan werken.

Labels:,

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter